Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

03-06-2022 09:14

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-23-42
GPS52.41389 5.33601
RD151.517 491.787
Almere
Trekweg
Kotterbos

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Jan Andries Post

Bron

waarneming.nl