Dwergooruil

Otus scops  ·  Eurasian Scops Owl

Datum & Tijd

22-05-2022 04:09

Locatie

AtlasblokFL  ·  20-55-44
GPS52.49762 5.50665
RD163.111 501.109
Lelystad, gelderse hout
Lelystad, Larserdreef
Lelystad, Oostranddreef
Lelystad, oostranddreef, kavel F5
Lelystad, Zeeasterweg
Oost-Flevoland, c 61
Oostelijk Flevoland, lelystad, Natuurpark
Oostelijk-Flevoland, lelystad, Natuurpark
Zuivelboerderij, gelderse hout, Lelystad

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. roepend Waargenomen door: Edzard van de Water

Bron

waarneming.nl