Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

22-05-2022 12:16

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-23-33
GPS52.42121 5.35562
RD152.851 492.6
Oostvaardersplassen

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Maartje Bakker

Bron

waarneming.nl