Bijeneter

Merops apiaster  ·  European Bee-eater

Datum & Tijd

14-05-2022 12:56

Locatie

AtlasblokFR  ·  05-27-43
GPS53.30735 5.65272
RD172.699 591.241
St.-Jacobiparochie Zwarte Haan

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. overvliegend

Waargenomen door:

Henk Hiemstra

Bron

waarneming.nl