Iberische Tjiftjaf

Phylloscopus ibericus  ·  Iberian Chiffchaff

Datum & Tijd

14-05-2022 07:23

Locatie

AtlasblokFL  ·  32-14-13
GPS52.25954 5.42788
RD157.777 474.613
Zeewolde
Hulkesteinsebos

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Ype S. Hoekstra

Bron

waarneming.nl