Bijeneter

Merops apiaster  ·  European Bee-eater

Datum & Tijd

10-05-2022 09:17

Locatie

AtlasblokZH  ·  30-53-34
GPS52.05217 4.19616
RD73.306 452.21
Den Haag westduinen
Den Haag, Westduinen
Westerduinen, Den Haag
Westduinene, Den Haag
Westduinen, Den Haag

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, meer dan 1

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

3 ex. Waargenomen door: Vincent van der Spek

Bron

waarneming.nl