Bijeneter

Merops apiaster  ·  European Bee-eater

Datum & Tijd

10-05-2022 08:58

Locatie

AtlasblokZL  ·  49-43-23
GPS51.43656 4.20717
RD72.951 383.714
Slikken rattekaai
Schorren rattekaai
Schor rattekaai
Rattekaai

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. overvliegend noordoost Waargenomen door: Bram Roobol

Bron

waarneming.nl