Purperkoet

Porphyrio porphyrio  ·  Western Swamphen

Datum & Tijd

08-05-2022 17:34

Locatie

AtlasblokZH  ·  38-42-31
GPS51.87446 4.66528
RD105.286 432.015
Alblasserdam
Overwaard
Middelweg

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. foeragerend Waargenomen door: J2000

Bron

waarneming.nl