Bijeneter

Merops apiaster  ·  European Bee-eater

Datum & Tijd

07-05-2022 13:48

Locatie

AtlasblokLI  ·  60-42-43
GPS50.97476 5.85394
RD187.782 331.78
Munstergeleen
Geleenbeek

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, meer dan 1

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

2 ex. overvliegend noordwest Waargenomen door: Ger de Hoog

Bron

waarneming.nl