Dwergaalscholver

Microcarbo pygmaeus  ·  Pygmy Cormorant

Datum & Tijd

19-01-2022 14:07

Locatie

AtlasblokUT  ·  31-58-43
GPS52.05271 5.13201
RD137.496 451.631
Waren
Knooppunt Lunetten

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex.

zat naast juveniel gewone aalscholver, grootte verschil overduidelijk

Waargenomen door:

Karin Overkamp

Zolang de lockdown duurt, vragen wij jullie om op een verantwoorde manier met twitchen om te gaan, zie hier voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen.

* Houd je aan de regels vermeld op Rijksoverheid.

* Geef elkaar de ruimte.

* Voorkom groepsvorming.

* Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.

* Verlaat de locatie nadat je de vogel gezien hebt.

* Volg de regels van gezagsdragers (boswachters, BOA’s, gemeente, politie etc) ter plekke.

Bron

waarneming.nl