Humes Bladkoning

Phylloscopus humei  ·  Hume's Leaf Warbler

Datum & Tijd

19-01-2022 13:00

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-14-13
GPS52.48030 5.41847
RD157.124 499.175
Lelystad, Uilenweg
Lelystad, kavel C25
Lelystad, Buizerdweg
Buizerdweg, Lelystad
Oostelijk Flevoland, Lasserweg
Oost Flevoland, lelystad kavel c 24

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: janpaul 4u Zolang de lockdown duurt, vragen wij jullie om op een verantwoorde manier met twitchen om te gaan, zie hier voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen. * Houd je aan de regels vermeld op Rijksoverheid. * Geef elkaar de ruimte. * Voorkom groepsvorming. * Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. * Verlaat de locatie nadat je de vogel gezien hebt. * Volg de regels van gezagsdragers (boswachters, BOA’s, gemeente, politie etc) ter plekke.

Bron

waarneming.nl