Pallas' Boszanger

Phylloscopus proregulus  ·  Pallas's Leaf Warbler

Datum & Tijd

06-01-2022 09:52

Locatie

AtlasblokZL  ·  48-41-53
GPS51.39569 3.47915
RD22.218 380.241
Nieuwesluis
Zwarte Gat

Tijd & Gedrag

Wordt nu gezien

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Waargenomen door

Corstiaan Beeke

Extra informatie

Scharrelend in de ondergroei.

Zolang de lockdown duurt, vragen wij jullie om op een verantwoorde manier met twitchen om te gaan, zie hier voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen.

* Houd je aan de regels vermeld op Rijksoverheid.

* Geef elkaar de ruimte.

* Voorkom groepsvorming.

* Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.

* Verlaat de locatie nadat je de vogel gezien hebt.

* Volg de regels van gezagsdragers (boswachters, BOA’s, gemeente, politie etc) ter plekke.

Bron

DB Alerts App voor Android