Pallas' Boszanger

Phylloscopus proregulus  ·  Pallas's Leaf Warbler

Datum & Tijd

04-12-2021 10:47

Locatie

AtlasblokZL  ·  48-32-11
GPS51.47530 3.51952
RD25.254 389.022
Dishoek
Kaapduin

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Lenn van de Zande

Bron

waarneming.nl