Sperwergrasmus

Sylvia nisoria  ·  Barred Warbler

Datum & Tijd

10-10-2021 09:47

Locatie

AtlasblokFR  ·  02-36-55
GPS53.47872 6.20947
RD209.593 610.594
Schiermonnikoog
Banckspolder Oost
Domeinenweiland
Helicopterplaats
Herdershut
Eendenkooi

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. eerste najaar Waargenomen door: Kasper Hendriks

Bron

waarneming.nl