Dwergaalscholver

Microcarbo pygmaeus  ·  Pygmy Cormorant

Datum & Tijd

02-10-2021 16:56

Locatie

AtlasblokUT  ·  38-18-32
GPS52.01802 5.11381
RD136.233 447.776
Jutphaas
Nieuwegein
Polder de wiers

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. adult foeragerend

Waargenomen door:

Rob van Beers

Bron

waarneming.nl