Humes Bladkoning

Phylloscopus humei  ·  Hume's Leaf Warbler

Datum & Tijd

13-10-2020 09:50

Locatie

AtlasblokZH  ·  30-54-12
GPS52.07757 4.23715
RD76.162 454.99
Den Haag
Laan van Meerdervoort

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. roepend

Niet gezien. Opgenomen roepje (door Jacob Lotz) om 09:50, daarna nog c 5 x (twee daarvan opgenomen, deze worden hier later toegevoegd). Riep om 08:56u ook al 1 maal en daarna, maar vóór 09:50 wrs ook enkele malen (helaas ver en enigszins verwaaid). Sona van deze vogel links (Jacob Lotz).

Nieuw voor twee lijstjes.

Waargenomen door:

Rinse van der Vliet

Zolang de corona-periode duurt, vragen wij jullie om op een verantwoorde manier met twitchen om te gaan, zie https://www.dutchbirding.nl/nieuws/1655/covid-19_virus_in_verband_met_twitchen_update_29_september_2020

* Houd je aan de regels https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen

* Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar, hierop kan gehandhaafd worden.

* Geef elkaar de ruimte, ga bijvoorbeeld niet staan kletsen op een plek vanwaar de vogel te zien is.

* Carpool je met meerdere personen uit verschillende huishoudens dan wordt geadviseerd een mondkapje te dragen.

* ADVIES: draag bij drukke twitches ook in het veld een mondkapje.

* Kijk niet door elkaars optiek.

* Volg de regels van Dutch Bird Alerts-admins of gezagsdragers (boswachters, BOA’s, gemeente, politie, etc.) ter plekke op.

* Blijf ook de standaard gedragsregels naleven (https://www.dutchbirding.nl/pagina/58/gedragsregels). Parkeer op aangegeven locaties, betreed alleen toegestane locaties, etc.

Bron

waarneming.nl