Noordse Boszanger

Phylloscopus borealis  ·  Arctic Warbler

Datum & Tijd

01-10-2020 08:59

Locatie

AtlasblokZH  ·  30-26-13
GPS52.21350 4.40395
RD87.801 469.944
Katwijk aan Zee
Binnen- / Buitenwatering
Puinhoop
Savoy

Tijd & Gedrag

Wordt nu gezien

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

René van Rossum

Extra informatie

Nog tp in zeereep nabij Puinhoop

Zolang de corona-periode duurt, vragen wij jullie om op een verantwoorde manier met twitchen om te gaan, zie https://www.dutchbirding.nl/nieuws/1633/covid-19_virus_in_verband_met_twitchen_update_1_juli_2020

* Houd je aan de regels https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen

* Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar, hierop kan gehandhaafd worden.

* Geef elkaar de ruimte, ga bijvoorbeeld niet staan kletsen op een plek vanwaar de vogel te zien is.

* Carpool je met meerdere personen uit verschillende huishoudens dan wordt geadviseerd een mondkapje te dragen.

* ADVIES: draag bij drukke twitches ook in het veld een mondkapje.

* Kijk niet door elkaars optiek.

* Volg de regels van Dutch Bird Alerts-admins of gezagsdragers (boswachters, BOA’s, gemeente, politie, etc.) ter plekke op.

* Blijf ook de standaard gedragsregels naleven (https://www.dutchbirding.nl/pagina/58/gedragsregels). Parkeer op aangegeven locaties, betreed alleen toegestane locaties, etc.

Bron

DB Alerts App voor iPhone