Flamingo

Phoenicopterus roseus  ·  Greater Flamingo

Datum & Tijd

13-07-2020 12:39

Locatie

AtlasblokNH  ·  25-36-25
GPS52.37996 5.00730
RD129.133 488.078
Durgerdam
Polder IJdoorn
Kinselmeer
Kinseldam

Tijd & Gedrag

Wordt nu gezien

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Waargenomen door

Phil Koken

Extra informatie

Max Berlijn om 13-07 12:39: En weer terug https://waarneming.nl/observation/196081777/ Jan van der Laan om 13-07 08:48: Groep is om 7:40 vertrokken in noordelijke richting (bron waarneming.nl). Phil Koken om 13-07 06:18: alle 7 nog tp

Zolang de corona-periode duurt, vragen wij jullie om op een verantwoorde manier met twitchen om te gaan, zie https://www.dutchbirding.nl/nieuws/1633/covid-19_virus_in_verband_met_twitchen_update_1_juli_2020

* Houd je aan de regels https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap

* Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar, hierop kan gehandhaafd worden.

* Geef elkaar de ruimte, ga bijv. niet staan kletsen op een plek vanwaar de vogel te zien is.

* Carpool met niet meer dan 2 personen, tenzij personen tot één huishouden behoren.

* Reis je met het openbaar vervoer? Draag een mondkapje!

* Kijk niet door elkaars optiek.

* Volg de regels van Dutch Bird Alerts-admins of gezagsdragers (boswachters, BOA’s, gemeente, politie, etc.) ter plekke op.

* Blijf ook de standaard gedragsregels naleven. Parkeer op aangegeven locaties, betreed alleen toegestane locaties, etc.

Bron

DB Alerts App voor Android