Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

23-06-2020 14:08

Locatie

AtlasblokGE  ·  33-42-54
GPS52.08652 5.87392
RD188.359 455.474
Hoge Veluwe
Deelensche Veld

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. jagend Mooi kunnen bekijken tijdens jacht boven het Deelensche veld. Al snel stak de vogel over naar de andere kant van weg. Daar veelvuldig biddend aan het jagen met hangende poten. lichte onderkant van de vleugels en buik met wat bandering. Kop en nek (licht)bruin. Waargenomen door: Chris Briek Zolang de corona-periode duurt, vragen wij jullie om op een verantwoorde manier met twitchen om te gaan, zie https://www.dutchbirding.nl/nieuws/1623/covid-19_virus_in_verband_met_twitchen_update_30_mei_2020 * Houd je aan de regels https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap * Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar, hierop kan gehandhaafd worden. * Geef elkaar de ruimte, ga bijv. niet staan kletsen op een plek vanwaar de vogel te zien is. * Carpool niet met meer dan 2 personen, tenzij personen tot één huishouden behoren. * Reis je met het openbaar vervoer? Draag een mondkapje! * Kijk niet door elkaars optiek. * Volg de regels van Dutch Bird Alerts-admins of gezagsdragers (boswachters, BOA’s, gemeente, politie, etc.) ter plekke op. * Blijf ook de standaard gedragsregels naleven. Parkeer op aangegeven locaties, betreed alleen toegestane locaties, etc.

Bron

waarneming.nl