Zwarte Ibis

Plegadis falcinellus  ·  Glossy Ibis

Datum & Tijd

07-03-2020 11:34

Locatie

AtlasblokFR  ·  11-13-54
GPS53.12362 5.95530
RD193.03 570.911
Oudega
Jan Durkspolder
De Geeuw

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Wim Schuurman

Bron

waarneming.nl