Vale Gierzwaluw

Apus pallidus  ·  Pallid Swift

Datum & Tijd

25-10-2019 16:02

Locatie

AtlasblokFR  ·  02-36-35
GPS53.49815 6.20762
RD209.446 612.754
Kobbeduinen
Noord van dorp
Paal 8
Strandvlakte
Strandvlakte eo
Stuifdijk pl 8

Tijd & Gedrag

< 1 uur weg / langsvliegend, richting O

Zekerheid

Determinatie vrij zeker, vrouw / onvolwassen / winterkleed / geen kleedgegevens

Waargenomen door

Tjeerd Burger

Extra informatie

Vrij zekere Vale Gierzwaluw zojuist richting oost, ergens t.h.v. paal 10 uit beeld verdwenen.

Bron

DB Alerts App voor Android