Baltische Mantelmeeuw

Larus fuscus fuscus  ·  Baltic Gull

Datum & Tijd

13-10-2019 16:02

Locatie

AtlasblokZH  ·  31-32-55
GPS52.12975 4.72443
RD109.618 460.378
Aarlanderveen

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. adult

Waargenomen door:

Bertus de Lange

Bron

waarneming.nl