Bijeneter

Merops apiaster  ·  European Bee-eater

Datum & Tijd

30-09-2019 11:06

Locatie

AtlasblokFR  ·  02-36-55
GPS53.48093 6.20430
RD209.247 610.836
Schiermonnikoog
Banckspolder Oost
Domeinenweiland
Helicopterplaats
Herdershut
Eendenkooi

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex.
Nu hier tp en regelmatig met succes jagend.
Waargenomen door:
Peter Links

Bron

waarneming.nl