Blonde Ruiter

Calidris subruficollis  ·  Buff-breasted Sandpiper

Datum & Tijd

17-09-2019 10:52

Locatie

AtlasblokNH  ·  14-13-21
GPS52.92159 4.72907
RD110.737 548.48
Den Helder
Mariëndal

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Ton de Groot

Bron

waarneming.nl