Witvleugelstern

Chlidonias leucopterus  ·  White-winged Tern

Datum & Tijd

11-09-2019 08:56

Locatie

AtlasblokFL  ·  20-54-53
GPS52.49222 5.41783
RD157.08 500.501
Lelystad-Haven
Knardijk
Bovenwater

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. foeragerend
Waargenomen door:
Klaas van der sluis

Bron

waarneming.nl