Witvleugelstern

Chlidonias leucopterus  ·  White-winged Tern

Datum & Tijd

07-09-2019 10:31

Locatie

AtlasblokFL  ·  20-54-53
GPS52.49020 5.41919
RD157.172 500.277
Lelystad-Haven
Knardijk
Bovenwater

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. juveniel Waargenomen door: jaap eerdmans

Bron

waarneming.nl