Witvleugelstern

Chlidonias leucopterus  ·  White-winged Tern

Datum & Tijd

04-09-2019 21:09

Locatie

AtlasblokFL  ·  20-54-52
GPS52.48957 5.41537
RD156.913 500.207
Lelystad-Haven
Knardijk
Bovenwater

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. juveniel

Samen met 5 zwarte sterns.

Waargenomen door:

Rik van der Starre

Bron

waarneming.nl