Ralreiger

Ardeola ralloides  ·  Squacco Heron

Datum & Tijd

09-07-2019 08:51

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-21-34
GPS52.41762 5.21126
RD143.03 492.215
Almere
Oostvaardersdijk
Blocq van Kuffeler

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Marcel Verhaart

Bron

waarneming.nl