Iberische Tjiftjaf

Phylloscopus ibericus  ·  Iberian Chiffchaff

Datum & Tijd

12-06-2019 07:34

Locatie

AtlasblokGR  ·  07-43-52
GPS53.20445 6.53956
RD231.997 580.372
Groningen
Groningen, Stadspark
Peize vogelreservaat
Peizerweg, Groningen
Polder de verbetering
Reservaat peizerweg
Stad Groningen, Stadspark

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. baltsend / zingend

Waargenomen door:

Tseard Mulder

Bron

waarneming.nl