Iberische Tjiftjaf

Phylloscopus ibericus  ·  Iberian Chiffchaff

Datum & Tijd

07-06-2019 15:40

Locatie

AtlasblokGR  ·  07-43-52
GPS53.20493 6.53950
RD231.992 580.426
Groningen
Groningen, Stadspark
Peize vogelreservaat
Peizerweg, Groningen
Polder de verbetering
Reservaat peizerweg
Stad Groningen, Stadspark

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. baltsend / zingend
Zit er nog en zingt incidenteel naast gewone tjif.
Waargenomen door:
Willem Hartholt

Bron

waarneming.nl