Iberische Tjiftjaf

Phylloscopus ibericus  ·  Iberian Chiffchaff

Datum & Tijd

18-05-2019 09:42

Locatie

AtlasblokFL  ·  20-55-23
GPS52.51777 5.49649
RD162.418 503.35
Lelystad
Lelystad, wijk wold
Oost Flevoland lelystad

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex.
Waargenomen door:
Kees Kraaijeveld

Bron

waarneming.nl