Iberische Tjiftjaf

Phylloscopus ibericus  ·  Iberian Chiffchaff

Datum & Tijd

17-05-2019 06:54

Locatie

AtlasblokFL  ·  20-55-23
GPS52.51804 5.49624
RD162.401 503.379
Lelystad
Lelystad, wijk wold
Oost Flevoland lelystad

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. baltsend / zingend
Waargenomen door:
Edzard van de Water

Bron

waarneming.nl