Iberische Tjiftjaf

Phylloscopus ibericus  ·  Iberian Chiffchaff

Datum & Tijd

24-04-2019 09:46

Locatie

AtlasblokGR  ·  07-43-52
GPS53.20427 6.53933
RD231.982 580.352
Groningen
Groningen, Stadspark
Peize vogelreservaat
Peizerweg, Groningen
Polder de verbetering
Reservaat peizerweg
Stad Groningen, Stadspark

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex.

Waargenomen door:

Johan Bos

Bron

waarneming.nl