Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

15-07-2018 12:54

Locatie

AtlasblokGE  ·  33-42-54
GPS52.08887 5.87503
RD188.433 455.735
Hoge Veluwe
Deelensche Veld

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. foeragerend
Langdurig cirkelend boven open terrein. Tussen 12 uur en 15 uur.
Waargenomen door:
Theo van Galen

Bron

waarneming.nl